НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

Прогноз погоды

 • 09Авг

  В Охтирській ОДПІ відбувся сеанс прямого телефонного зв’язку “гаряча лінія” з заступником начальника Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області Шевченко Ю.І. з питань податку на додану вартість та складання податкових накладних.

  - Чи можна заповнити податкову накладну в електронному вигляді, а вже потім роздрукувати?

  Згідно з Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 01.11.11 №1379, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.11 за №1333/20071, податкова накладна заповнюється державною мовою за встановленою формою шляхом:

  - або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;

  - або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них.

  - Який порядок заповнення граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних, при проведенні розподілу сум податкового кредиту між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями пропорційно частці такого використання?

  Згідно з пп. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу України, у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.

  Підпунктом 2.10 п. 2 р.1V Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних передбачено, що у разі, якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9,10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування – у графах 11,12.

  - Чи потрібно реєструватися платником ПДВ підприємству, що знаходиться в процесі ліквідації, якщо у разі реалізації основних засобів та матеріальних цінностей отримано коштів на суму, що перевищує 300 тис. грн.?.

  Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом у т.ч. з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 грн (з урахуванням податку на додану вартість), то така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку.

  Згідно з п. 183,2 ст. 183 ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку, реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 ПКУ.

  Пунктом 183.10 ст. 183 ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цієї статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву, несе відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

  Враховуючи зазначене, якщо особою, яка ліквідується, в процесі реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей отримано коштів на суму більше 300 000 грн (без урахування податку на додану вартість), то така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

  - Чи повинен суб’єкт спеціального режиму оподаткування здійснювати коригування податкового кредиту з ПДВ при зміні напряму використання необоротних активів, які придбавались для іншої діяльності, а потім для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг?

  Згідно з п. 209.15 ст. 209 ПКУ, якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

  У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання.

  Враховуючи зазначене, суб’єкт спеціального режиму оподаткування при зміні напряму використання необоротних активів, які придбавались для іншої діяльності, у разі їх подальшого використання виключно для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг повинен відкоригувати податковий кредит, що був сформований при придбанні таких необоротних активів, виходячі із їх залишкової вартості.

  Охтирська ОДПІ

  Похожие новости


Оставить комментарий

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.