НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

Прогноз погоды

 • 31Янв

   

  Після виходу на пенсію багато пенсіонерів залишаються працювати. Як це впливає на розмір пенсії, та чи мають працюючі пенсіонери право на перерахунок?

  Працюючим пенсіонерам не провадиться перерахунок у разі збільшення  розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, не призначається надбавка на дітей до 18 років, не проводиться індексація пенсії. Також, в разі працевлаштування, пенсіонер втрачає право на виплату фіксованої індексації, виплата якої не поновлюється після звільнення.

  В цьому році подовжено особливий порядок виплати пенсії пенсіонерам, що працюють.  Для них передбачено, що у період роботи виплачується 85% призначеного розміру пенсії.

  Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 1870,50 грн.(1247,00х1,5).

  Пенсії, що призначені в розмірі, меншому ніж 1870,50 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі. Працюючим пенсіонерам, у яких пенсія більше 1870,50 грн.  у будь-якому випадку розмір пенсійної виплати після утримання становитиме не менше 1870,5 грн. Зазначена норма діятиме до 01січня 2018 року.

  Працюючим пенсіонерам з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни І,ІІ,ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та пенсіонерів, пенсії яким призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія виплачується у повному обсязі незалежно від  її розміру. Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції.

  Якщо Ви звільнились, але не повідомляли про це  Пенсійний фонд,  для проведення перерахунку як непрацюючому до управління Пенсійного фонду необхідно надати копію трудової книжки, копію договору (якщо пенсіонер працював на умовах договору), для фізичних осіб-підприємців - копію витягу з Державного реєстру про припинення підпри­єм­ницької діяльності або копію повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Особиста заява, на підставі якої проводиться перерахунок, заповнюється у Пенсійному фонді. Право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням нового показника прожиткового мінімуму працююча особа набуває  з дня, наступного за днем звільнення.

  Якщо пенсіонер має на утриманні дітей до 18 років, то після звільнення йому  необхідно звернутись до спеціалістів управління з наступними документами:  довідкою про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявником  неповнолітніх дітей (перелічити прізвище, ім’я та по  батькові, рік народження дітей), ксерокопією трудової книжки (в книжці обов’язково повинно бути зазначено звільнення), ксерокопіями свідоцтв про народження дітей,  довідкою з управління соціального захисту населення про те, що заявник не отримує на неповнолітніх дітей державну соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям інвалідам. Звертаємо увагу, що надбавка на дітей до 18-ти років призначається лише одному із батьків.

  Нагадую, що для запобігання утворення переплати, в разі працевлаштування, пенсіонер зобов’язаний в 10-денний термін повідомити спеціалістів Пенсійного фонду, надавши довідку з місця роботи.

  Щодо проведення перерахунку працюючим пенсіонерам. Якщо після призначення (перерахунку) пенсії пенсіонер продовжував працювати та набув не менше 24 місяців страхового стажу, то він має право на перерахунок в зв’язку з добавкою стажу роботи, а також, в разі доцільності, і заробітної плати із застосуванням показника  середньої заробітної плати, який враховувався під час призначення пенсії.

  Якщо пенсіонер після призначення пенсії пропрацював менше 24 місяців, перерахунок проводиться не раніше ніж через 2 роки після призначення (останнього перерахунку) пенсії з урахуванням лише стажу. Для проведення перерахунку необхідно звернутись до Пен­сійного фонду та надати особисту заяву.

  Звертаю увагу, що пенсіонерам по вислузі років до досягнення встановленого Законом пенсійного віку  перерахунки в зв’язку з добавкою стажу та заробітку не проводяться.

        Г.І. Крівенцова. Заступник начальника Охтирського ОУПФУ Сумської обл.

  Похожие новости


Оставить комментарий

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.