НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

Прогноз погоды

 • 24Янв

  Охтирська ОДПІ повідомляє: новою редакцією Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яка затверджена постановою Національного банку України від 29.12.2017 р.  №148, та набула чинності з 5 січня 2018 року, передбачено низку новацій та змін.

  Так, новаціями передбачено:

  - здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних і програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які забезпечували б безпечне передавання коштів і робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана «пневмопошта»);

  - здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації;

  - застосування ЕЦП юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії;

  - покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу;

  - вимоги щодо обов’язку небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, і підприємств - агентів банків - здавати готівку (готівковий виторг), отриманий через платіжні пристрої та пункти прийому готівки для подальшого переказу на окремий поточний рахунок, відкритий у банку для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.

  Також, лібералізовано низку вимог щодо ведення касових операцій, зокрема, визначення внутрішніми наказами особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіка роботи, способів здачі готівки, а також визначення внутрішніми наказами особливостей встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

  Важливо: до Положення внесені вимоги постанови НБУ від 06.07.2013 р. №210 “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою”, яка визнана такою, що втратила чинність.

  При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися незмінними, а саме: між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - в розмірі 10 тис. грн., між підприємством (підприємцем) і фізичною особою протягом одного дня - в розмірі 50 тис. грн., між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, - в розмірі 50 тис. гривень.

   Охтирська ОДПІ.

  Похожие новости


Оставить комментарий

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.